Time : 11:05 (am)

EARTHQUAKE & TSUNAMI REPORT

NO FELT Earthquake Report | ELE o IAI se ripoti o se mafui'e na lulu mo Samoa

 

 --------------------------------------