Time : 11:49 (pm)

E LE'O IAI SE FAUTUAGA/LAPATA'IGA O FA'AMALOSIA

**********************************************************************

NO ADVISORY/WARNING VALID