Time : 09:43 (am)

FA’AMATALAGA O UIGA LOULOUĀ O LE TAU NUMERA VALU (A08) MO ‘OGĀSAMI O SAMOA.
FA’AMAUINA E LE OFISA O LE VA’AI-TAU I LE ITULA E 5:00 I LE TAEAO NEI

ASO TOFI 05 OKETOPA 2023.

FA’AMĀLOSIA: FAUTUAGA MO ‘OGĀSAMI

I fa’amaumauga lata mai, o lo’o atagia ai le maualuluga o galu ma āuma i le 2.5 – 3 mita. E afua lea tulaga, ona o se vaega o peāu mamāfa o lo’o ta’oto i saute o le Atu Kuki ma ‘aumaia savili e malosi o le Matā’upolu (savili mai sasa’e) aga’i i le Tuā’oloa (savili mai saute-i-sasa’e) a’o aga’i i sasa’e i le asō. O lea tulaga, e alagātatau ona fa’amālosia pea le Fautuaga mo ‘Ogāsami o Samoa.

O le isi uiga fa’atupula’ia o peau mamāfa o le ‘ea i mātu-i-sisifo o Niu Sila, e iai le va’ai mamao o le ‘ā fa’asolo ina aga’i mai i luga o Samoa. O lea tulaga, e ono ‘aumaia savili e malosi o le Tuā’oloa (savili mai saute-i-sasa’e) ma fa’aauau ai ona a’afia ‘ogāsami o le atunu’u i galu ma āuma maualuluga e se’ia o’o atu i le fa’ai’uga o le vaiaso.

A’afiaga e ono ālia’e mai:
O le sami e si’isi’i fa’asolo ina sousou.

(O le isi fa’amatalaga o uīga loulouā o le tau o le ‘ā tu’uina atu i le itula e 5:00 i le afiafi nei.)

****************************

MARINE SEVERE WEATHER INFORMATION NUMBER EIGHT (A08) FOR SAMOA.
ISSUED BY THE SAMOA METEOROLOGY DIVISION AT 5:00 AM
THURSDAY 05th OCTOBER 2023.

VALID: MARINE ADVISORY

According to the current marine observation, wave and swell heights remain within 2.5 – 3 metres. This is because, of the high-pressure system centred in the south of Southern Cooks generating fresh east-to-southeast as it slowly advances further eastward today. Henceforth, the Marine Advisory remain valid for all marine areas of Samoa.

Meanwhile, another intense high-pressure stationed northwest of New Zealand is predicted to drift eastward. This system is likely to maintain the above-mentioned severe weather conditions with fresh southeasterly winds prolonging towards the weekend.

Potential Impacts:

Moderate to rough seas.

(The next severe weather information will be issued at 5:00 p.m. today.)

________________________________________________________________________________________________

FA’AMATALAGA O UIGA LOULOUĀ O LE TAU NUMERA LUA (B02) MO LAUFANUA O SAMOA.
FA’AMAUINA E LE OFISA O LE VA’AI-TAU I LE ITULA E 5:00 I LE TAEAO NEI

ASO TOFI 05 OKETOPA 2023.
 

FA’AMĀLOSIA: FAUTUAGA O TIMUGA MAMAFA

I ata satellite lata mai, o lo’o atagia ai se vaega o peāu māmā o le ‘ea fa’atasi ai ao ma timu. E iai le avanoa, e aga’i mālie mai luga o le atunu’u i le asō se’ia o’o atu i le Aso Faraile ma ‘aumaia timuga mamafa ae pupu’u. O lea e fa’aauau pea le fa’amālosia le Fautuaga o Timuga Mamafa mo Samoa. Ae mo le fa’ai’uga o le vaiaso, e fa’asolo ina lelei uīga o le tau.

A’afiaga e ono ālia’e mai:
E timuga, puaoa ma mase’ese’e auala i nofoaga maualulūga, ma e ono lolovaia nofoaga i tafatafāala fa’apea ‘ele’ele solo.

(O le isi fa’amatalaga o uīga loulouā o le tau o le ‘ā tu’uina atu i le itula e 5:00 i le afiafi nei.)

**************************** 

PUBLIC SEVERE WEATHER INFORMATION NUMBER TWO (BO2) FOR SAMOA.
ISSUED BY THE SAMOA METEOROLOGY DIVISION AT 5:00 AM
THURSDAY 05th OCTOBER 2023.

VALID: HEAVY RAIN ADVISORY

The latest satellite image indicated a trough of low pressure with cloudy and rainy conditions. The system is forecasted to approach the area today, providing scattered showers with brief heavy falls until Friday. Therefore, the Heavy Rain Advisory remains valid for Samoa. Towards, the weekend expect fine weather.

Potential Impacts:
Heavy downpours with poor visibility, foggy and slippery roads over mountain passes and ranges, pooling near roadsides and waterways, and landslides.

(The next severe weather information will be issued at 5:00 p.m. today.)